Dataskydd – GDPR och personuppgifter


Personuppgifter
Personuppgifter är information som kopplas till en levande fysisk person, t ex namn, personnummer, adress och e-postadress.

Så här använder vi dina personuppgifter
Fru Jansson AB ansvarar för de uppgifter som du lämnar till oss när du registrerar ett kundkonto. Vi lagrar förnamn, efternamn och e-postadress. Du kan även välja att lagra dina kreditkortsuppgifter för fortsatta köp.

Vi använder dina uppgifter i första hand till att svara på dina frågor, skicka nyheter, inspirera och informera dig. Vi sparar även vår kommunikation med kunderna för att kunna garantera våra åtaganden.

Akvarellevent.se använder Google Analytics och samlar in data enligt vad du angett i dina inställningar i Google. 


Begäran
Vi är noggranna med att alla uppgifter är uppdaterade och sparas endast så länge de är relevanta. De ända gångerna vi överlåter uppgifter till tredje part är då det är nödvändigt att fullfölja vårt uppdrag gentemot dig som kund. Du kan radera och korrigera dina uppgifter när du önskar. Begäran och förfrågan skickas till e-postadress: info@akvarellevent.se. Vi har rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att ta bort dina personuppgifter. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå din begäran om radering kommer vi blockera dina personuppgifter från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Datasäkerhet
Alla personuppgifter som samlas in i samband med köp av onlinekurser behandlas konfidentiellt och hanteras av två administratörer.

Registeransvarig
Registeransvarig som ansvarar för behandling av dina personuppgifter är Fru Jansson AB, Flintbacken 6, 11842 Stockholm. Telefon 0706-081533

Här kan du läsa mer om datasäkerhet: www.datainspektionen.se