Baspaketet-23

Inträde till Akvarellevent
Måla tillsammans med 12 välrenommerade akvarellister
Hitta den akvarellteknik som passar dig
Medlemskap i sluten Facebook-grupp
Delta i prisutdelningar
Lär dig inramning
Träffa andra deltagare
Gratiskursen ”Allt för nybörjaren”
Inspelade demonstrationer i 1 månad

3895 kr