Elisabeth Biström

”Jag är akvarellkonstnär på heltid sedan några år tillbaka. Jag började måla akvarell för omkring 25 år sedan och känner mig ännu, tack och lov, som en nybörjare – det är just att akvarelltekniken är så svår och mångfacetterad som gör att det fortsätter vara intressant år ut och år in.”

Inget annat medium jag provat på har varit lika komplext. Materialet självt har en vilja, som det gäller att lära sig att samarbeta med. Olika papper beter sig olika och pigmenten har spännande egenskaper, utöver sina kulörer. Somliga är gryniga – granulerande – andra sprider sig jämnt och snällt över ytan. Vissa är lättirriterade och vill skapa blomningar och kantbitningar. Det gör å ena sidan akvarellmåleriet svårt, ibland på gränsen till frustrerande, men det innebär också att akvarellfärgen kan hjälpa dig att skapa de texturer och stämningar du vill ha fram i målningen. En akvarell kan, med din hjälp, måla sig själv.

Nycklarna till ett glädjefyllt akvarellmåleri tycker jag är dels att lära känna sitt material och dels att acceptera akvarellteknikens särdrag. Att inte kräva full kontroll. Att acceptera misstag och slumpens inverkan. Att ha en nyfiken blick på vad som händer på papperet och vänja sig vid att behöva ompröva sina planer under resans gång.

Under min kurs kommer jag att guida dig igenom ett par olika motiv, där jag steg för steg visar hur jag planerar och genomför en målning. Jag bjuder på mina erfarenheter, kunskaper och perspektiv, inte för att lära dig att måla som jag gör, utan för att ta de lärdomarna vidare för att utveckla ditt eget måleri. Jag hoppas att du ska få glädje och nytta av kursen!

Klicka gärna på bilderna för att titta på mina målningar.